Ring Hook 350/500

Ring Hook 350
φ350
¥7,800
HH210BK

Ring Hook 500
φ500
¥12,000
HH220BK